half siblings paternal of Belvidere xx

Actaeon xx / Stamford xx
horse year
Stute (1834) von Actaeon xx
Actaeon xx / Blacklock xx
1834
The Hind xx
Actaeon xx / Sir David xx
1834
Burletta xx
Actaeon xx / Comus xx
1832
Margarette xx
Actaeon xx / Prime Minister xx
1832
Darling xx
Actaeon xx / Whisker xx
1834
Lady Di xx
Actaeon xx / Thunderbolt xx
1832
Morpeth xx
Actaeon xx / Catton xx
1831
Clementina xx
Actaeon xx / Phantom xx
1838
St. Martin xx
Actaeon xx / Walton xx
1835
Albion xx
Actaeon xx / Blacklock xx
1837