half siblings paternal of The Tetrarch xx

Roi Herode xx / Bona Vista xx
horse year
King John xx
Roi Herode xx / Gallinule xx
1915
Batanoea xx
Roi Herode xx / Melton xx
1916
Prince Philip xx
Roi Herode xx / Santoi xx
1915
Shri xx
Roi Herode xx / Gallinule xx
1920
Leighton xx
Roi Herode xx / Flying Fox xx
1918
Datine xx
Roi Herode xx / Cyllene xx
1917
Refugee III xx
Roi Herode xx / Mackintosh xx
1916
Reine Des Peches xx
Roi Herode xx / Persimmon xx
1915
Corrie xx
Roi Herode xx / Cyllene xx
1914
Bulelle xx
Roi Herode xx / Bridge of Earn xx
1924