half siblings paternal of Stute von Orville xx

Orville xx / Hambletonian xx
horse year
Coral xx
Orville xx / Waxy xx
1816
Gadabout xx
Orville xx / Sir Peter Teazle xx
1812
Emilius xx
Orville xx / Stamford xx
1820
Miss Cannon xx
Orville xx / Weathercock xx
1811
Stute von Orville xx
Orville xx / Buzzard 1787 xx
1815
Andrew xx
Orville xx / Sorcerer xx
1816
Louisa xx
Orville xx / Timothy xx
1813
Octavius xx
Orville xx / Mufti xx
1809
Richard xx
Orville xx / Stamford xx
1818
Don Juan xx
Orville xx / Sir Peter Teazle xx
1814