half siblings paternal of Cordelia xx

Red Deer xx / Young Emilius xx (Mutter: Shoveler xx)
horse year
Lara xx
Red Deer xx / Muley Moloch xx
1841