half siblings paternal of Portland xx

Tiresias xx / Whiskey xx
horse year
Cacus xx
Tiresias xx / Orville xx
1831
Manto xx
Tiresias xx / Walton xx
1824
Trumpet xx
Tiresias xx / Rubens xx
1827
Urganda xx
Tiresias xx / Gohanna xx
1825
Neptune xx
Tiresias xx / Rubens xx
1825