half siblings maternal of Hampton xx

Lord Clifden xx / Kettledrum xx
horse year
Hirondelle xx
Adventurer xx / Kettledrum xx
1881
Miss Langden xx
Silver Crown xx / Kettledrum xx
1892
Sir Bevys xx
Favonius xx / Kettledrum xx
1876
Glasshampton xx
Hampton xx / Kettledrum xx
1886
Josyan xx
Adventurer xx / Kettledrum xx
1878