half siblings paternal of Antares XIV

Adlantus As / Laptop
horse year
Apeiron 6
Adlantus As / Rabino
2001
Goldika 616
Adlantus As / Grande Gold
2003
Avatar 26
Adlantus As / ---
2010
Amelie 43
Adlantus As / Angriff
2001
Abidjan 10
Adlantus As / Star Regent xx
2002
Antares 215
Adlantus As / Lauriston
2002
Arcadia's Angel
Adlantus As / ---
Anton the Little
Adlantus As / Graf Remus
1998
Alpolicella
Adlantus As / Maribor xx
2002
Argentino F
Adlantus As / Graf Lehndorff
1999