half siblings paternal of Hengst von A la Carte NRW / Cornet Obolensky

A La Carte NRW / Cornet Obolensky
horse year
Hengst von A la Carte NRW / Orame
A La Carte NRW / Oramé
2018
Alonso
A La Carte NRW / Continus Grannus
2018