J Idylle

details
type / gender: horse / Mare
breed: Trakehner
born: 01.01.1878
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Pirvo xx
Fazzoletto xx
Discretion xx
Orlando xx
Canezou xx
Wild Dayrell xx
Valour xx
Touchstone xx
Vulture xx
Melbourne xx
Madame Pelerine xx
Ion xx
  • Ion xx
  • Thoroughbred, 1835, brown
Ellen Middleton xx
Birdcatcher xx
Victress xx
Idylle
Ban xx
  • Ban xx
  • Thoroughbred, 1852, brown
Ida
  • Ida
  • Trakehner, 1853
Mr William
Adrienne xx
Lemnos
Ida
  • Ida
  • Trakehner, 1840
Gomez xx
Miss Comet xx
Voltaire xx
Laura xx
Reprobate
Levity
Bergion
Aggripina
breeds & children