Allie Slade xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1875
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Typhoeus xx
Stockwell xx
Typee xx
The Baron xx
Pocahontas xx
Touchstone xx
Boarding School Miss xx
Birdcatcher xx
Echidna xx
Glencoe xx
Marpessa xx
Camel xx
Banter xx
Plenipotentiary xx
Marpessa xx
Stuff and Nonsense xx
The Libel xx
Mangosteen xx
Pantaloon xx
Pasquinade xx
Emilius xx
Mustard xx
Castrel xx
Idalia xx
Camel xx
Banter xx
Orville xx
Emily xx
Merlin xx
Morel xx
breeds & children