Patron

details
type / gender: horse / Stallion
breed: Trakehner
born: 01.01.1876
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Venerato
Dorimont (aka Dorimond)
Vecordia
Eurydamus (Eurydamas)
Dairymaid
Black Hambleton xx
Vega
 • Vega
 • Trakehner, 1825, gray mold
Praetor
Gabrielle
Ixion
 • Ixion
 • Trakehner, 1822, black
 • 171cm
Coupe
 • Coupe
 • Trakehner, 1830, black
 • 165cm
St Nicholas xx
Stute von Thunderbolt xx
Bagdadly 1809 ox
Caba
 • Caba
 • Trakehner, 1812, black
Pathe
 • Pathe
 • Trakehner, 1866, black
Fritter
Patina
Nobelmann AA
Faucette
Antenor
Polybia
Ganges AA
Nedroma AA
Eurydamus (Eurydamas)
Fanny
 • Fanny
 • Trakehner, 1837, black
 • 168cm
Leporello
Angitia
Eurydamus (Eurydamas)
Polacca
breeds & children