Preference xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1871
colour: brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Beadsman xx
Weatherbit xx
Mendicant xx
Sheet Anchor xx
Miss Letty xx
Touchstone xx
Lady Moore Carew xx
Lottery xx
Morgiana xx
Priam xx
Stute von Orville xx
Camel xx
Banter xx
Tramp xx
Kite xx
Preface xx
Stockwell xx
Prelude xx
The Baron xx
Pocahontas xx
Touchstone xx
Gossamer xx
Birdcatcher xx
Echidna xx
Glencoe xx
Marpessa xx
Camel xx
Banter xx
Birdcatcher xx
Cast-Steel xx
breeds & children