Ravissante xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1880
colour: brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Clanronald xx
Blair Athol xx
Isilia xx
Stockwell xx
Blink Bonny xx GN070
Newminster xx
Isis xx
  • Isis xx
  • Thoroughbred, 1844, chestnut
The Baron xx
Pocahontas xx
Melbourne xx
Queen Mary xx
Touchstone xx
Beeswing xx
Slane xx
IO 5 xx
  • IO 5 xx
  • Thoroughbred, 1836, chestnut
Makeshift xx
Voltigeur xx
Makeless xx
Voltaire xx
Martha Lynn xx
St. Martin xx
Lady Eden xx
Blacklock xx
Phantom Mare xx
Mulatto xx
Leda xx
Actaeon xx
Galena xx
Partisan xx
Miss Chantrey xx
breeds & children