Robia xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1858
colour: brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Orestes xx
Orlando xx
Bay Middleton Mare xx 1846
Touchstone xx
Vulture xx
Bay Middleton xx
Vitula xx
Camel xx
Banter xx
Langar xx
Kite xx
Sultan xx
Cobweb xx
Voltaire xx
Stute von Lottery xx
Claribel xx
Touchstone xx
Isabell xx
Camel xx
Banter xx
Pantaloon xx
Larissa xx
Whalebone xx
Selim Mare xx
Master Henry xx
Boadicea xx
Castrel xx
Idalia xx
Trafalgar xx
Meteora xx
breeds & children