Nuncio xx

details
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1839
colour: brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Plenipotentiary xx
Emilius xx
Harriet xx
Orville xx
Emily xx
Pericles xx
Selim Mare xx
Beningbrough xx
Evelina xx AN849
Stamford xx
Whiskey Mare xx
Evander xx
Precipitate Mare xx
Selim xx
Maiden xx
Ally xx
Partisan xx
Jest xx
Walton xx
Parasol xx
Waxy xx
Scotia xx
Sir Peter Teazle xx
Arethusa xx
Pot8os xx (Potoooooooo xx)
Prunella xx
Pot8os xx (Potoooooooo xx)
Maria xx
Delpini xx
King Fergus Mare xx
breeds & children