Ottilie

details
type / gender: horse / Mare
breed: Trakehner
born: 01.01.1880
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Chamant xx
Mortemer xx
Araucaria xx
Compeigne xx
Comtesse xx
Ambrose xx
Pocahontas xx
Fitz Gladiator xx
Maid of Hart xx
The Baron xx
Eusebia xx
Touchstone xx
Annette xx
Glencoe xx
Marpessa xx
Olga
Cowden xx
Orsowa
  • Orsowa
  • Trakehner, 1866, chestnut
Rataplan xx
Leila xx
Torso
  • Torso
  • Trakehner, 1850, black
Ozetta
  • Ozetta
  • Trakehner, 1859, black Brown
The Baron xx
Pocahontas xx
Melbourne xx
Meeanee xx
Hipparch
Therapne
Spencer xx
Ozema
  • Ozema
  • Trakehner, 1853, black
breeds & children