Orestes xx

details
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1850
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Orlando xx
Touchstone xx
Vulture xx
Camel xx
Banter xx
Langar xx
Kite xx
Whalebone xx
Selim Mare xx
Master Henry xx
Boadicea xx
Selim xx
Bustard xx
Olympia xx
Bay Middleton Mare xx 1846
Bay Middleton xx
Vitula xx
Sultan xx
Cobweb xx
Voltaire xx
Stute von Lottery xx
Selim xx
Bacchante xx
Phantom xx
Filagree xx
Blacklock xx
Phantom Mare xx
Lottery xx
Wagtail xx
breeds & children