Le Nicham II xx

details
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1890
colour: black
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Tristan xx
Hermit xx
Thrift xx
Newminster xx
Seclusion xx
Stockwell xx
Braxey xx
Touchstone xx
Beeswing xx
Tadmor xx
Miss Sellon xx
The Baron xx
Pocahontas xx
Moss Trooper xx
Queen Mary xx
La Noce xx
Wellingtonia xx
La Nuit xx
Chattanooga xx
Araucaria xx
Plutus xx
add mother
Orlando xx
Ayacanora xx
Ambrose xx
Pocahontas xx
Trumpeter II xx
Britannia xx
breeds & children