Querelleur xx

details
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1917
colour: chestnut
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Ramrod xx
Carbine xx
Esk xx
  • Esk xx
  • Thoroughbred, 01.01.1892, chestnut
Musket xx
Mersey xx
Esterling xx
Revelry xx
Toxophilite xx
West Australian Mare xx
Knowsley xx
Clemence xx
Sterling xx
Apology xx
Peter xx
Reveillon xx
Quasi Reine xx
Simonian xx
Queen of Thessaly xx
Saint Simon xx
Garonne xx
Patron xx
add mother
Galopin xx
St. Angela xx
Silvio xx
Reveillon xx
Grand Flaneur xx
Olga xx
breeds & children