Optima xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1877
colour: chestnut
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Plutus xx
Trumpeter II xx
Britannia xx
Orlando xx
Cavatina xx
Planet xx
Alice Bray xx
Touchstone xx
Vulture xx
Redshank xx
Oxygen xx
Bay Middleton xx
Plenary xx
Venison xx
Darkness xx
Duchess of Athol xx
Blair Athol xx
Tunstall Maid xx
Stockwell xx
Blink Bonny xx GN070
Touchstone xx
Stute von Tomboy xx
The Baron xx
Pocahontas xx
Melbourne xx
Queen Mary xx
Camel xx
Banter xx
Tomboy xx
Tesane xx
breeds & children