Gomez xx

details
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1833
colour: brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Emilius xx
Orville xx
Emily xx
Beningbrough xx
Evelina xx AN849
Stamford xx
Whiskey Mare xx
King Fergus xx
Fenwicks Herod Mare xx
Highflyer xx
Termagant xx
Sir Peter Teazle xx
Horatia xx
Whiskey xx
Grey Dorimant xx
Varennes xx
Selim xx
Canary Bird xx
Buzzard 1787 xx
Stute von Alexander xx 1790
Sorcerer xx
Canary xx
Woodpecker xx
Misfortune xx
Alexander xx
Highflyer Mare xx 1780
Trumpator xx
Young Giantess xx
Coriander xx
Miss Green xx
breeds & children