Andromeda xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1890
colour: dark brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Minting xx
Lord Lyon xx
Mint Sauce xx
Stockwell xx
Paradigm xx
Young Melbourne xx
Sycee xx
The Baron xx
Pocahontas xx
Paragone xx
Ellen Horne xx
Melbourne xx
Clarissa xx
Marsyas xx
Rose of Kent xx
Stella xx
Mogador xx
Rondoletia xx
King Tom xx
Moonshine xx
De Clare xx
Violet xx
Harkaway xx
Pocahontas xx
Orlando xx
Moonbeam xx
Touchstone xx
Miss Bowe xx
Voltigeur xx
Garland xx
breeds & children