Golden Iris xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1891
colour: maroon
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Bend Or xx
Doncaster xx
Rouge Rose xx
Stockwell xx
Marigold xx
Thormanby xx
Ellen Horne xx
The Baron xx
Pocahontas xx
Teddington xx
Ratan Mare xx 1852
Windhound xx
Alice Hawthorn xx
Redshank xx
Delhi xx
Gardenia xx
Macaroni xx
Araucaria xx
Sweetmeat xx
Jocose xx
Ambrose xx
Pocahontas xx
Gladiator xx
Lollypop xx
Pantaloon xx
Banter xx
Touchstone xx
Annette xx
Glencoe xx
Marpessa xx
breeds & children