Julia xx (Julia)

details
sportname: Julia
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1848
colour: brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Epirus xx
Langar xx
Olympia xx
Selim xx
Sir Oliver xx
Scotilla xx
Buzzard 1787 xx
Stute von Alexander xx 1790
Walton xx
Young Giantess xx
Sir Peter Teazle xx
Fanny xx
Anvil xx
Scota xx
Monstrosity xx
Plenipotentiary xx
Puce xx
  • Puce xx
  • Thoroughbred, 1834, chestnut
Emilius xx
Harriet xx
Rowton xx
Pucelle xx
Orville xx
Emily xx
Pericles xx
Selim Mare xx
Oiseau xx
Katherina xx
Muley xx
Medora xx
breeds & children