The Sailor Prince xx

horse The Sailor Prince xx (Thoroughbred, 1880, from Albert Victor xx)
details
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1880
colour: brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Albert Victor xx
Marsyas xx
The Princess of Wales xx
Orlando xx
Malibran xx
Stockwell xx
The Bloomer xx
Touchstone xx
Vulture xx
Whisker xx
Garcia xx
The Baron xx
Pocahontas xx
Melbourne xx
Lady Sarah xx
Hermita xx
Hermit xx
Affection xx
Newminster xx
Seclusion xx
Lifeboat xx
Rose Damour xx
Touchstone xx
Beeswing xx
Tadmor xx
Miss Sellon xx
Sir Hercules xx
Yard Arm xx
Wild Dayrell xx
Rosa xx
breeds & children