Coriolan xx (Coriolan)

details
sportname: Coriolan
UELN: DE 331310071689
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1889
Day of death: 01.01.1910
colour: chestnut
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Le Destrier xx
Flagolet xx
La Dheune
Plutus xx
La Favorite xx
Black Eyes xx
Furie xx
Trumpeter II xx
Britannia xx
Monarque xx
Constance xx
Malton xx
Rosabelle xx
Fitz Gladiator xx
Fracas xx
Cereale xx
Eole xx
  • Eole xx
  • Thoroughbred, 1868, chestnut
Ceramique xx
West Australian xx
Noelie xx
Fitz Gladiator xx
Whirl II xx
Melbourne xx
Mowerina xx
The Baron xx
Dacia xx
Gladiator xx
Zarah xx
Alarm xx
Distafina xx
breeds & children