Ortello xx (Ortello xx)

horse Ortello xx (Thoroughbred, 1926, from Teddy xx)
details
sportname: Ortello xx
UELN: DE 306064115026
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1926
Day of death: 01.01.1947
colour: chestnut
mainly used for stud horse, sportshorse
Place of birth: Italy, Haras Ticino
riding club, association: Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V. (DVR)
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Teddy xx
Ajax xx
  • Ajax xx
  • Thoroughbred, 1901, chestnut
Rondeau xx
Flying Fox xx
Amie xx
  • Amie xx
  • Thoroughbred, 1893, chestnut
Bay Ronald xx
Doremi xx
Orme xx
Vampire xx
Clamart xx
Alice xx
Hampton xx
Black Duchess xx
Bend Or xx
Lady Emily xx
Hollebeck xx
Gorgos xx
Hilda xx
Ladas xx
The Gorgon xx
Rabelais xx
Helen Kendal xx
Hampton xx
Illuminata xx
Saint Simon xx
Andromeda xx
Saint Simon xx
Satirical xx
Kendal xx
Helen Hampton xx
breeds & children