Gorgorito xx (Gorgorito xx)

details
sportname: Gorgorito xx
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1909
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Gorgos xx
Ladas xx
The Gorgon xx
Hampton xx
Illuminata xx
Saint Simon xx
Andromeda xx
Lord Clifden xx
Lady Langden xx
Rosicrucian xx
Paraffin xx
Galopin xx
St. Angela xx
Minting xx
Stella xx
Frimousse xx
St. Frusquin xx
Themis xx
Saint Simon xx
Isabel xx
Isonomy xx
Nellie xx
Galopin xx
St. Angela xx
Plebeian xx
Parma xx
Sterling xx
Isola Bella xx
Hermit xx
Hippia xx
breeds & children