Vasthi xx (Vasthi)

details
sportname: Vasthi
type / gender: horse / mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1921
colour: dark brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Sans Souci II xx
Le Roi Soleil xx
Sanctimony xx
Heaume xx
Mlle de la Valliere xx
St. Serf xx
Golden Iris xx
Hermit xx
Bella xx
Boiard xx
Laversine xx
Saint Simon xx
Feronia xx
Bend Or xx
Gardenia xx
Vaya xx
Beppo xx
  • Beppo xx
  • Thoroughbred, 1903, brown
  • approved
Waterhen xx
Marco xx
Pitti xx
Gallinule xx
Gipsy Queen xx
Barcaldine xx
Novitiate xx
St. Frusquin xx
Florence xx
Isonomy xx
Moorhen xx
Kingcraft xx
Paradise xx
breeds & children