Vellena xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1894
colour: brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Gournay xx
Plutus xx
Grenade xx
Trumpeter II xx
Britannia xx
Trocadero xx
Salamboo xx
Orlando xx
Cavatina xx
Planet xx
Alice Bray xx
Monarque xx
Antonia xx
Remus xx
Qui Vive xx
Villefranche xx
Wellingtonia xx
Vivienne xx
Chattanooga xx
Araucaria xx
Vermouth xx
Victorieuse xx
Orlando xx
Ayacanora xx
Ambrose xx
Pocahontas xx
The Nabob xx
Vermeille xx
Bakaloum xx
Victoria xx
breeds & children