Laura xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1864
colour: dark brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Lambton xx
The Cure xx
Elphine xx
Physician xx
Morsel xx
Emilius xx
Variation xx
Brutandorf xx
Primette xx
Mulatto xx
Linda xx
Orville xx
Emily xx
Bustard xx
Johanna Southcote xx
Robia xx
Orestes xx
Claribel xx
Orlando xx
Bay Middleton Mare xx 1846
Touchstone xx
Isabell xx
Touchstone xx
Vulture xx
Bay Middleton xx
Vitula xx
Camel xx
Banter xx
Pantaloon xx
Larissa xx
breeds & children