Principal

details
type / gender: horse / Stallion
breed: Trakehner
born: 01.01.1868
Day of death: 01.01.1889
colour: black
mainly used for stud horse
Place of birth: ---, Hauptgestuet Trakehnen
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Vorwärts
Sahama xx
  • Sahama xx
  • Thoroughbred, 1850, black
  • 164cm, approved
Vecordia
Simoom xx
Verbena xx
Black Hambleton xx
Vega
  • Vega
  • Trakehner, 1825, gray mold
Camel xx
Seabreeze xx
Slane xx
Peggy xx
St Nicholas xx
Stute von Thunderbolt xx
Bagdadly 1809 ox
Caba
  • Caba
  • Trakehner, 1812, black
Prinzipessa
Nobelmann AA
Penelli
Ganges AA
Nedroma AA
Dolopus
Pithys
Burgsdorff xx
Galathee 1833 AA
Mickle Fell xx
Fulgura AA
Young Whalebone xx
Dido
  • Dido
  • Trakehner, 1816, black
Leporello
Euboea
breeds & children