Theophile

details
type / gender: horse / Mare
breed: Trakehner
born: 01.01.1866
colour: brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Lancaster xx
Ephesus xx
Charmian xx
Epirus xx
Enterprise xx
Ion xx
 • Ion xx
 • Thoroughbred, 1835, brown
Little Fairy xx
Langar xx
Olympia xx
Defence xx
Lady Stumps xx
Cain xx
Margaret xx
Hornsea xx
Lacerta xx
Tirza
 • Tirza
 • Trakehner, 1860, dark brown
Antenor
Thetis
Leporello
Angitia
King
 • King
 • Trakehner, 1827, black
Egeste
 • Egeste
 • Trakehner, 01.01.1827, black
Tigranes 1821 AA
Cyane
 • Cyane
 • Trakehner, 1814, black
 • 165cm
Blackamoor xx
Euboea
Blackamoor xx
Aricia
Bag da Ally ox
Leocadia
breeds & children