Capra

details
type / gender: horse / Mare
breed: Trakehner
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Young Scherz
Scherz xx
add mother
The Provost xx
Die Freude xx
The Saddler xx
Rebecca xx
Morisco xx
Waltz xx
Calpurnia
Cowden xx
Camarilla
Rataplan xx
Leila xx
Princeps
Camilla x
The Baron xx
Pocahontas xx
Melbourne xx
Meeanee xx
Egyptus
Carna
  • Carna
  • Trakehner, 1826, brown
Priamus xx
Rarity x
breeds & children