Thuswin xx (Thuswin xx)

horse Thuswin xx (Thoroughbred, 1957, from Orator xx)
details
sportname: Thuswin xx
UELN: DE 306060010657
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1957
colour: brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Orator xx
Athanasius xx
Osmunda xx
Ferro xx
Athanasie xx
Augias xx
Orla xx
Landgraf xx
Frauenlob xx
Laland xx
Athene xx
Pergolese xx
Augusta Charlotte xx
Nuage xx
Ohnesorge xx
Thuriswid xx
Avanti xx
Thurid xx
Fervor xx
Abbazia xx
Ferro xx
Tremonia xx
Galtee More xx
Festa xx
Dark Ronald xx
Adria xx
Landgraf xx
Frauenlob xx
Lycaon xx
Tarent xx
breeds & children