Chevele d'Or xx

details
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1893
colour: chestnut
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Bend Or xx
Doncaster xx
Rouge Rose xx
Stockwell xx
Marigold xx
Thormanby xx
Ellen Horne xx
The Baron xx
Pocahontas xx
Teddington xx
Ratan Mare xx 1852
Windhound xx
Alice Hawthorn xx
Redshank xx
Delhi xx
Chevil Grove xx
Marfiori xx
Compton Lass xx
The Prime Minister xx
Regina xx
St Albans xx
Marpesia xx
Melbourne xx
Pantalonade xx
Autocrat xx
Britannia xx
Stockwell xx
Bribery xx
Bay Middleton xx
Amazon xx
breeds & children