Nikellora xx (Nikellora)

details
sportname: Nikellora
UELN: DE 306064600242
type / gender: horse / mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1942
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Vatellor xx
Vatout xx
Lady Elinor xx
Prince Chimay xx
Vasthi xx
Teddy xx
Madame Royale xx
Chaucer xx
Gallorette xx
Sans Souci II xx
Vaya xx
Ajax xx
  • Ajax xx
  • Thoroughbred, 1901, chestnut
Rondeau xx
Tarquin xx
Royal Abbess xx
Niki xx
  • Niki xx
  • Thoroughbred, 1934, chestnut
Palais Royal xx
Nantua xx
Bruleur xx
Puntarenas xx
Passebreul xx
Nouvelle xx
Chouberski xx
Basse Terre xx
Maintenon xx
Punta Gorda xx
Predicateur xx
Perola xx
Montmartin xx
Neomenie xx
breeds & children