Vatellor xx (Vatellor xx)

horse Vatellor xx (Thoroughbred, 1933, from Vatout xx)
details
sportname: Vatellor xx
UELN: DE 306064072933
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1933
colour: dark brown
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Vatout xx
Prince Chimay xx
Vasthi xx
Chaucer xx
Gallorette xx
Sans Souci II xx
Vaya xx
Saint Simon xx
Canterbury Pilgrim xx
Gallinule xx
Orlet xx
Le Roi Soleil xx
Sanctimony xx
Beppo xx
  • Beppo xx
  • Thoroughbred, 1903, brown
  • approved
Waterhen xx
Lady Elinor xx
Teddy xx
Madame Royale xx
Ajax xx
  • Ajax xx
  • Thoroughbred, 1901, chestnut
Rondeau xx
Tarquin xx
Royal Abbess xx
Flying Fox xx
Amie xx
  • Amie xx
  • Thoroughbred, 1893, chestnut
Bay Ronald xx
Doremi xx
The Bard xx
Thebaide xx
Royal Hampton xx
Priestess xx
breeds & children