Camilla xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1832
colour: maroon
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Young Phantom xx
Phantom xx
Emmeline xx
Walton xx
Julia xx
Waxy xx
Sorcery xx
Sir Peter Teazle xx
Arethusa xx
Whiskey xx
Young Giantess xx
Pot8os xx (Potoooooooo xx)
Maria xx
Sorcerer xx
Cobbea xx
Stute von Camillus xx
Camillus xx
Stute von Sancho xx
Hambletonian xx
Faith xx
Sancho xx
Miss Hornpipe Teazle xx
King Fergus xx
Grey Highflyer xx
Pacolet xx
Atalanta xx
Don Quixote xx
Highflyer Mare xx
Sir Peter Teazle xx
Hornpipe xx
breeds & children