Hoyden xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1837
colour: black
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Tomboy xx
Jerry xx
Stute von Ardrossan xx
Smolensko xx
Louisa xx
Ardrossan xx
Lady Eliza xx
Sorcerer xx
Wowski xx
Orville xx
Thomasina xx
John Bull xx
Miss Whip xx
Whitworth xx
Spadille Mare xx
Stute von Ardrossan xx
Ardrossan xx
Lady Eliza xx
John Bull xx
Miss Whip xx
Whitworth xx
Spadille Mare xx
Fortitude xx
Xantippe xx
Volunteer xx
Wimbleton xx
Agonistes xx
Jupiter Mare xx
Spadille xx
Sylvia xx
breeds & children