Frivola xx

details
type / gender: horse / Mare
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1877
colour: maroon
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
George Frederick xx
Marsyas xx
The Princess of Wales xx
Orlando xx
Malibran xx
Stockwell xx
The Bloomer xx
Touchstone xx
Vulture xx
Whisker xx
Garcia xx
The Baron xx
Pocahontas xx
Melbourne xx
Lady Sarah xx
Madame Eglentine xx
Cowl xx
Diversion xx
Bay Middleton xx
Crucifix xx
Defence xx
Folly xx
Sultan xx
Cobweb xx
Priam xx
Octaviana xx
Whalebone xx
Defiance xx
Middleton xx
Little Folly xx
breeds & children