Tros xx

details
type / gender: horse / Stallion
breed: Thoroughbred
born: 01.01.1836
mainly used for stud horse
evolution
x
complete pedigree (scrollable)
1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Priam xx
Emilius xx
Cressida xx
Orville xx
Emily xx
Whiskey xx
Young Giantess xx
Beningbrough xx
Evelina xx AN849
Stamford xx
Whiskey Mare xx
Saltram xx
Calash xx
Diomed xx
Giantess xx
Ally xx
Partisan xx
Jest xx
Walton xx
Parasol xx
Waxy xx
Scotia xx
Sir Peter Teazle xx
Arethusa xx
Pot8os xx (Potoooooooo xx)
Prunella xx
Pot8os xx (Potoooooooo xx)
Maria xx
Delpini xx
King Fergus Mare xx
breeds & children