descendants of Polybia

Eurydamus (Eurydamas) / Leporello
horse year
Pippo
Sahama xx / Eurydamus (Eurydamas)
1860
Patina
Antenor / Eurydamus (Eurydamas)
1857