descendants of Gorgos xx

Ladas xx / Saint Simon xx
horse year
Come Along xx
Gorgos xx / Junior xx
1921
Sapience xx
Gorgos xx / St. Damien xx
1920
Kiss xx
Gorgos xx / Flying Fox xx
1920
Hope xx
Gorgos xx / Rabelais xx
1918
Sourbier xx
Gorgos xx / St. Damien xx
1917
Soeur Gaby xx
Gorgos xx / Elf xx
1916
Bridaine xx
Gorgos xx / William the Third xx
1914
Hollebeck xx
Gorgos xx / Rabelais xx
1914
Listman xx
Gorgos xx / St. Damien xx
1911
Gorgorito xx
Gorgos xx / St. Frusquin xx
1909