descendants of Blue Skies xx

Blandford xx / Sans Souci II xx
horse year
Blue Nil xx
Blue Skies xx / Tourbillon xx
1946
Princesse Bleue xx
Blue Skies xx / Black Devil xx
1946
The Blues xx
Blue Skies xx / Kantar xx
1943
Pointe Bleue xx
Blue Skies xx / Sourbier xx
1943
Blue Shell xx
Blue Skies xx / Cadum xx
1942
Bluette xx
Blue Skies xx / Indus xx
1942
Carina xx
Blue Skies xx / Town Guard xx
1940
Blue Eliska xx
Blue Skies xx / Gainsborough xx
1939
Silver Blue xx
Blue Skies xx / Volta xx
1939
Galene xx
Blue Skies xx / Teddy xx
1939
Blue Tzar xx
Blue Skies xx / Clarissimus xx
1939
Mademoiselle Petitpas xx
Blue Skies xx / Rialto xx
1939
Scarlet Skies xx
Blue Skies xx / Scaramouche xx
1938
La Diva xx
Blue Skies xx / Alcantara xx
1937
Blue Iras xx
Blue Skies xx / Ramus xx
1937
Blue Star xx
Blue Skies xx / Rabelais xx
1935