descendants of Agneta xx

Macaroni xx / Dollar xx
horse year
Dame Agneta xx
Cabin Boy xx / Macaroni xx
1897
Mary Hamilton xx
Tristan xx / Macaroni xx
1893
Medora xx
Bend Or xx / Macaroni xx
1890
Saint Angelo xx
Galopin xx / Macaroni xx
1889