descendants of Orlando xx

Touchstone xx / Langar xx
horse year
Gunga Jee xx
Orlando xx / Bay Middleton xx
1868
Furiosa xx
Orlando xx / Don John xx
1868
Biretta xx
Orlando xx / Cowl xx
1867
Astolfo xx
Orlando xx / Voltigeur xx
1867
Flower Girl xx
Orlando xx / Bay Middleton xx
1866
Miss Foote xx
Orlando xx / Birdcatcher xx
1866
Miss Evelyn xx
Orlando xx / Bay Middleton xx
1866
Nike xx
Orlando xx / Birdcatcher xx
1864
B Flat xx
Orlando xx / Alarm xx
1864
Miss Stratton xx
Orlando xx / Cowl xx
1863
Bessie xx
Orlando xx / Harkaway xx
1863
Matilda xx
Orlando xx / Emilius xx
1863
Fairyland xx
Orlando xx / Harkaway xx
1862
Kate Hampton xx
Orlando xx / Moss Trooper xx
1862
Lay Sister xx
Orlando xx / Bay Middleton xx
1862
Pulsatilla xx
Orlando xx / Melbourne xx
1862
Venus xx
Orlando xx / Voltaire xx
1862
Fravolina xx
Orlando xx / Sir Hercules xx
1862
Chattanooga xx
Orlando xx / Birdcatcher xx
1862
Attraction xx
Orlando xx / Bay Middleton xx
1861